Wat kunnen WIJ samen doen voor een goede kwaliteit?

Uit een onderzoek door de TU-Delft (pdf)  (2013) blijken de volgende projectmatige factoren (meso-niveau) het meest bepalend te zijn om bouwfouten/faalkosten te reduceren:
  • 1. Een goede samenwerking / afstemming / communicatie
  • 2. Controle
  • 3. Risicomanagement (risico-allocatie en risicoanalyse)
  • Kwaliteitswaarborging

    Hieruit wordt opgemaakt dat het volgende belangrijk is: